Politeknik Melaka
No 2 Jalan PMM 10
Plaza Pandan Malim
75250 Melaka
Melaka


Telefon : 06-3376000
Fax : 06-3376007
Web : http://www.polimelaka.edu.my